W Świetle Prawdy – Przesłanie Graala, Tom 1

W magazynie

Niemcy: 1-3 dni roboczych w innych krajach: 5-30 dni roboczych

9,50 €
Ceny dostawy

Trzy tomy dzieła W Świetle Prawdy zawierają łącznie168 wykładów, kolejno powiązanych ze sobą pod względem treści, które oddają kompletny obraz dzieła stworzenia.

Zebrane w tej książce wykłady powstały między rokiem 1923 a 1938, jednak do dziś nie straciły na sile wyrazu. Są one obszernym, opartym na prawach natury wyjaśnieniem świata, które ukaże czytelnikowi ukryte powiązania w życiu i będzie dla niego tym samym cenną pomocą.

Dzieło W Świetle Prawdy zyskało popularność na całym świecie głównie dlatego, że zawiera logiczne odpowiedzi na ważne dla całej ludzkości pytania: o sens życia, sprawiedliwość losu czy życie po śmierci. Dotychczas książka została przetłumaczona na 17 języków i jest dostępna w ponad 90 krajach.

Celem autora było przybliżenie czytelnika do prawdziwego życia, dostarczenie mu bodźców do rozwoju osobowości i wprowadzenie na drogę poznania, również poznania Boga. Wykłady zebrane w książce W Świetle Prawdy mają służyć za drogowskaz, niezależnie od poglądów religijnych czy przynależności wyznaniowej człowieka. Abd-ru-shin nie miał zamiaru zakładać nowej religii ani sekty czy wspólnoty wyznaniowej.

Wyjaśnienia w książce W Świetle Prawdy opierają się na prostych i zrozumiałych prawach natury, skutecznych zarówno w świecie zewnętrznym, jak i duchowym życiu człowieka. Odnoszą się one do ludzkich doświadczeń, ukazują mocne i słabe strony oraz kierują wzrok na ukryte niedociągnięcia – również jednak na te okazje w życiu codziennym, które są istotne dla duchowego rozwoju. Czytelnik ma tym samym możliwość odkrywania treści wykładów we własnym życiu i poznawania ich prawdziwości. W ten sposób duchowe, oparte na zmysłach przeżycia łączą się z rzeczowymi, logicznymi wnioskami i powstaje obszerny, jednolity obraz, w którym nie ma podziału na naukowe i religijne poszukiwanie prawdy.

Dzieło W Świetle Prawdy nosi niecodzienny podtytuł „Gralsbotschaft“. Określenie „Graal“ kojarzy się dziś zwykle z obrazami tęsknoty i wizjami, zawartymi w mitach, legendach, a przede wszystkim w dziełach sztuki. Abd-ru-shin wyjaśnia, że przekazy te opierają się na faktycznej okoliczności, mającej zasadnicze znaczenie dla istnienia i utrzymania dzieła stworzenia. Jednocześnie określenie „Przesłanie“ wskazuje na szczególne źródło wiedzy przekazywanej w wykładach.

Droga, którą rysuje przed czytelnikiem dzieło W Świetle Prawdy jest przy tym bardzo prosta. Nie ma ona nic wspólnego z mistyką czy ezoterycznym oderwaniem od rzeczywistości, jednak, podobnie jak pierwotne nauki Chrystusa, stawia ogromne wymagania. Stawia bowiem nie tylko na samodzielne, wolne od uprzedzeń i rzeczowe myślenie, ale przede wszystkim na „niezłomną wolę czynienia dobra“. Ta praca nad samym sobą i w służbie bliźnim może poprowadzić człowieka do stanu duchowej dojrzałości.

Poniżej niektóre z wielu tematów, na które dzieło W Świetle Prawdy dostarcza szczegółowych odpowiedzi:

• Odpowiedzialność i przeznaczenie/karma

• Śmierć i powtórne życie na ziemi/reinkarnacja

• Grzech pierworodny

• Światy równoległe

• Miłosierdzie i miłość Stwórcy

• Ciało, dusza i umysł

• Syn Boży i Syn Człowieczy

SŁOWO NA DROGĘ!

Opaska spada i wiara staje się przekonaniem. Tylko w przekonaniu jest wyzwolenie i zbawienie!

Przemawiam wyłącznie do tych, którzy poważnie poszukują. Muszą być w stanie i muszą chcieć to, co rzeczowe badać rzeczowo! Niech re­ligijni fanatycy i niezdecydowani marzyciele odejdą od razu, Prawdzie bowiem szkodzą. A ludzie zlej woli i nierzeczowi odnajdą w tych sło­wach wyrok na siebie.

Przesłanie poruszy tylko tych, którzy jeszcze noszą w sobie płomyk Prawdy i tęsknotę bycia naprawdę człowiekiem. Dla nich wszystkich będzie ono też pochodnią i oparciem. Bez kluczenia wyprowadzi ich z wszelkiego chaosu teraźniejszych zagmatwanych czasów.

Słowo, które następuje, nie przynosi nowej religii, lecz dla wszystkich poważnych słuchaczy lub czytelników ma być pochodnią, by znaleźli prawdziwą drogę, która ich poprowadzi ku upragnionym wyżynom.

Tylko ten, kto sam się porusza, może cokolwiek duchowo osiągnąć. Człowiek lekkomyślny, który używa w tym celu obcej pomocy w formie gotowych poglądów, idzie swą drogą jak o kulach nie używa­jąc własnych zdrowych nóg.

Gdy jednak do wzlotu użyje śmiało, niczym oręża, wszystkich drze­miących w nim zdolności, czekających na jego zawołania, to spożytku­je dany mu talent zgodnie z wolą Stworzyciela, i z łatwością pokona wszelkie przeszkody, które zechcą stanąć mu na drodze po to, by z niej zboczył.

Dlatego obudźcie się! Tylko w przekonaniu tkwi prawdziwa wiara, a przekonanie powstaje jedynie poprzez bezkompromisowe rozważa­nie i sprawdzanie!

Bądźcie żywymi w cudownym stworzeniu waszego Boga!

Abd-ru-shin

Więcej informacji
ISBN 978-3-87860-267-5
Autor Abd-ru-shin
Wymiary 15 x 21 cm
Numer stron 228
Język Polski
Czas dostawy Niemcy: 1-3 dni roboczych w innych krajach: 5-30 dni roboczych